บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

งานเร่งรัดหนี้สิน

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

- บริหารและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งดูแลทีมงานติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
- รับฟังลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
- ควบคุมการทำงานของทีมงาน แนะนำให้คำปรึกษากับลูกค้า โดยยึดหลักนโยบายและกฎหมาย
- รับมือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้ามาเจรจากับบริษัท
- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้จัดการฝ่ายงาน
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ค้างชำระ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ 4 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองติดต่อสื่อสาร และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีใจรักในการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้ดี
- สามารถฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตยานนาวา

หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่
729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

GPS: 13.6897586, 100.5216632


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน

Recruitment Division
บริษัทนิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

https://www.nissanleasing.co.th

recruitment@nissan.co.th

โทร. 02-207-4000