บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

บัญชีเจ้าหนี้/ AP (Officer)

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: บัญชีเจ้าหนี้/ AP (Officer)

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและตั้งหนี้ในระบบ
- ตรวจสอบเอกสารและรายการเบิกเงินทดลองจ่าย
- บันทึกบัญชี
- ติดตามเอกสารการเคลียร์ค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบและแก้ไขภาษี หัก ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้อง
- ปรับปรุงรายงานบันทึกบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชีและจัดทำ Reconcile


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: บัญชีเจ้าหนี้/ AP (Officer)

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับ VAT, WHT , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- สามารถใช้ Ms Excel (Pivot, Vlookup) ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: บัญชีเจ้าหนี้/ AP (Officer)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: บัญชีเจ้าหนี้/ AP (Officer)

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030