บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ call center-inbound

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ call center-inbound

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ call center-inbound

-รับสายลูกค้า ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือลูกค้า
-รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ติชมจากลูกค้า
-บันทึกรายละเอียดการรับสายลงในระบบที่ถูกต้อง และครบถ้วน
-ประสานงาน ติดตามงานให้ลูกค้าจากทาง email
-ให้บริการ Activate Card ,Block Card ,ขอออกบัตรทดแทน,ยกเลิกการใช้งานบัตรอย่างถูกต้อง
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
-งานอื่นๆที่ไดัรับมอบเพิ่มเติมจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ call center-inbound

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ call center-inbound

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ call center-inbound

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ธุรกิจ
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์‎
เปิดรับสมัคร
394 ตำแหน่งงาน