บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่งานมัลติมีเดีย / HR

งานบุคคล

ประกาศเมื่อ: 23 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งานมัลติมีเดีย / HR

• ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning Companion
• วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทเรียน Online
• จัดทำรายงานสรุปข้อมูลพนักงานที่เข้าไปทำในระบบ Krungsri Learning Companion
• แก้ปัญหาและพัฒนาสื่อการเรียน
• ออกแบบจัด Layout หน้า Webpage ให้สวยงามทันสมัย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งานมัลติมีเดีย / HR

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 33
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
• จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
• มีความรู้ด้านโปรแกรม Dreamweaver , HTML5, PHP, JavaScript
• มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้ดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งานมัลติมีเดีย / HR

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งานมัลติมีเดีย / HR

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030