บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

งานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 21 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

- สอบทานการอนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและใบขอโอนเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ ในระบบกับเอกสารการขอสินเชื่อ
- บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนทั้งเงินสดสำรองสาขาและเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า
- ตรวจสอบยอดปิดบัญชีในกรณีลูกค้าปิดปรับและลูกค้า Refinance
- จัดทำรายงานทุกสิ้นวัน และสิ้นเดือน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030