บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 20 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

ประสานงานสาขาเงินติดล้อ เพื่อให้คำปรึกษา หาแนวทางแก้ไขงานซ่อมแซมต่างๆ ตลอดจนจัดหาช่างหรือผู้รับเหมา ตรวจสอบราคา นำเสนอขออนุมัติ ควบคุมงาน(บางกรณี) จนจบกระบวนการซ่อมแซมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- เพศ ชาย ป.ตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านงานซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, ก่อสร้าง
- สามารถประมาณราคา อ่านแบบ ก่อสร้าง งานระบบ เบื้องต้นได้
- เดินทางตจว.ได้เป็นครั้งคราว(ขับรถยนต์ได้)
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS office)
- มีทักษะในการประสานงานทางโทรศัพท์


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030