บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

งานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

-สอบทานการอนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและใบขอโอนเงิน
-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลรถ ในระบบกับเอกสารการขอสินเชื่อ
-บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนทั้งเงินสดสำรองสาขาและเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า
-ตรวจสอบยอดปิดบัญชีในกรณีลูกค้าปิดปรับและลูกค้า Refinance
-จัดทำรายงานทุกสิ้นวัน และสิ้นเดือน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถให้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ พญาไท


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ธุรกิจ
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์‎
เปิดรับสมัคร
278 ตำแหน่งงาน