บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนรถยนต์

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนรถยนต์

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของซองสัญญาเงินกู้ และการติดอากรสัญญา
2.จัดทำรายการการติดอากรสัญญาเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4.ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
6.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนรถยนต์

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- มีประสบการณ์ในงานทะเบียนรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ในการดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน
- สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารและทักษะการนำเสนอที่ดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนรถยนต์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนรถยนต์

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030