บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 5 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง

- ประสานงานกับผู้รับเหมาหลังจากได้รับแจ้งซ่อมจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามประสานงานซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ รวมถึงบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าแรงและอุปกรณ์จากราคามาตรฐานในงานซ่อมแซมและบำรุงสำนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสำนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- มีประสบการณ์ด้านธุรการซ่อมแซมและงานช่าง อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการประสานงาน เจรจา


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030