บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
สำนักงานใหญ่: บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด 159 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เปิดรับสมัคร: 14 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โฟร์สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทผู้ผลิต - จัดจำหน่าย และส่งออกผ้าเย็นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 40 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น เพื่อรองรับกับกิจการที่ขยายไปยังระดับภูมิภาคและระดับทวีปทั่วโลก'บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โฟร์สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทผู้ผลิต - จัดจำหน่าย และส่งออกผ้าเย็นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 40 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น เพื่อรองรับกับกิจการที่ขยายไปยังระดับภูมิภาคและระดับทวีปทั่วโลก

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด 159 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

โปรแกรมเมอร์ New

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใช้งานภายในบริษัทฯ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 เมษายน 2564


พนักงานขับรถส่งสินค้า(4 ล้อ/6 ล้อ) New

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด และดูแลบำรุงรักษารถขนส...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 เมษายน 2564


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สังกัดโรงงานสำโรงใต้)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดซื้อและติดตามการส่งมอบสินค้า2. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อจัดทำรายง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 เมษายน 2564


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สร้าง วิเคราะห์ ดูแลจัดการ การขาย-adโฆษณา ในช่องทางการขายออนไลน์2.บริหารจัด...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 เมษายน 2564


เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง และธุรการ

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรจากแหล่งต่างๆ 2.ติดต่อสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิเช่น Websi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 6 เมษายน 2564


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน- ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 5 เมษายน 2564


ธุรการโรงงาน (ทำงานที่สำโรงใต้)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานการผลิตและหน่วยงานอื่น2 บันทึกข้อมูลการผลิต , รวบร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 เมษายน 2564


HR Payroll

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรุปเวลาทำงานของพนักงานประจำวัน(Time Attendance) และสรุปสถิติการทำงานประจำเดื...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 31 มีนาคม 2564


ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนด, บริหารและควบคมุแผนงานและแผนการผลิตและซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าห...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มีนาคม 2564


สมุห์บัญชี (ประจำโรงงานสมุทรปราการ-สำโรงใต้)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการควบคุมการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงินประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มีนาคม 2564


โปรแกรมเมอร์

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP, HTML , Javascript และภาษาฐานข้อมูล MySq...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 มีนาคม 2564


หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ธุรการ

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนา และฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนั...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 มีนาคม 2564


แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลความสะอาดบ้านพักผู้บริหารลักษณะงานประจำมีที่พักให้อยู่พร้อมอื่นๆ ต...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 มีนาคม 2564


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้