บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

จัดการและดำเนินการในเรื่องการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคารต่างๆของบริษัทฯเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร งานเช็คการแก้ไขเปลี่ยนเช็คอายัดเช็คออกเช็คใหม่ เช็คไปรษณีย์ตีกลับการประสานงานและติดตามงานคงค้างกับธนาคารและฝ่ายต่างๆ การโอนเงินเพื่อจัดสรรเงินให้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนด

• จัดทำใบสั่งจ่ายโอนเงินระหว่างบัญชีตามใบอนุมัติจัดสรรเงินของแต่ละบัญชี
• จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารและสรุปค่าธรรมเนียมธนาคารประจำเดือน
• ตรวจสอบและติดตามข้อมูล Bank Statement ประจำวันจากธนาคาร จากระบบ Cash Connect ของ ทุกบัญชีที่ทีมรับผิดชอบพร้อมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบ A/S400เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินประจำวันและจัดทำงบประทบยอดเงินฝากธนาคาร
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับเงินระบบBill Payment ระบบบัตรเครดิตระบบ Gateway ของทุกช่องทางขายเพื่อกระทบยอดกับStatement ที่ทีมรับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ-จ่ายบัญชีธนาคารและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคารต่างๆทุกบัญชีของบริษัทฯที่ฝ่ายดูแลรับผิดชอบเสนอผู้บริหาร
• ติดตามประสานงาน จัดทำรายงานยอดเงินคงเหลือ รายงานเงินโอนเข้าบัญชีคงค้าง เพื่อติดตามเอกสารการลงบัญชีจากหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และปรับปรุงบัญชีกรณีตรวจสอบพบรายการบันทึกบัญชีผิดพลาด
• ติดตามประสานงาน และ/หรือจัดทำหนังสือเพื่อขอรายละเอียดการโอนเงินของลูกค้าและรายละเอียดการจ่ายเงินจากธนาคาร
• รับเรื่องเอกสาร ตอบข้อซักถามจากลูกค้า ตัวแทน สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช็คอายัดเช็คที่ธนาคารเพื่อออกเช็คใหม่กรณีสูญหายหรือไม่ได้รับ
• บันทึกรายการเช็คไปรษณีย์ตีกลับเข้าระบบ A/S400เพื่อออกรายงานส่งให้ต้นสังกัดติดตามลูกค้าพร้อมตอบข้อซักถามและทำเรื่องส่งเช็คไปรษณีย์ตีกลับให้ลูกค้า ตัวแทนตามที่ร้องขอ
• ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเช็คสำนักงานใหญ่ในแต่ละวันกับยอดปิดบัญชีและแก้ไขเลขที่เช็คที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องทั้งข้อมูลจากรายงานและข้อมูลในระบบ A/S400
• ให้ความรู้งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช็ค อายัดเช็คออกเช็คใหม่ งานจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแก่เจ้าหน้าที่ภายในทีม สาขาและหน่วยงานภายในตามที่ร้องขอ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีความรู้ด้านการควบคุมระบบจ่ายเงิน และความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการรับชำระเงิน
2.มีทักษะและประสบการณ์ด้านงานการเงิน และงานปฏิบัติการด้านการเงิน
3.หากมีประสบการณ์ด้านงานการควบคุมระบบจ่ายเงินในธุรกิจประกันชีวิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
684 ตำแหน่งงาน