บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่

พยาบาล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานพยาบาล

ประกาศเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: พยาบาล

฿20,000-฿35,000 ต่อเดือน

* ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลัก ท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: พยาบาล

1. Retrospective Review : คือการออกไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อตรวจสอบเวชระเบียนของผู้เอาประกันที่ใช้บริการผ่านระบบ Fax Claim เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ รวมถึงทำความเข้าใจในเรื่องการให้บริการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา
2. Concurrent Review : คือการ ตรวจสอบ รวบรวม ค้นหา ข้อมูลประวัติของผู้เอาประกันที่เรียกร้องค่าสินไหมสุขภาพผ่านระบบ Fax Claim ในกรณีที่พบว่ามีการรักษาตัวนานผิดปกติ หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการทำจ่ายค่าชดเชยสินไหม เป็นต้น
3. Pre Authorization: คือการขออนุมัติความคุ้มครองประกันสุขภาพ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการแพทย์ และผลประโยชน์ของผู้เอาประกันก่อนการเข้ารับการรักษา จริง
4. Internal Health Insurance Audit : คือการตรวจสอบความถูกต้องของงานการพิจารณาจ่ายสินไหมสุขภาพผ่านระบบ Fax Claim ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อน โรงพยาบาลวางบิล


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: พยาบาล

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป / สามารถอ่าน Order หมอได้ และวิเคราะห์โรคได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านพิจารณารับประกันในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel ได้


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: พยาบาล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

พยาบาล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: พยาบาล

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
642 ตำแหน่งงาน