เจ้าหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาการขาย MTL Next


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานขาย

เงินเดือน

฿22,000 - ฿35,000 ต่อเดือน

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหาร New Business Activity
• ปฎิบัติการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลผลิตโดยให้เป็นไปตามแผนกาหนดวางไว้
• ตรวจสอบหาปัญหาและอุปสรรคในการทางานเพื่อนาไปพฒันาระบบการทางานใหม่ประสิทธิภาพมากข้ึน
• รายงานปัญหาที่พบในการทำงานต่อระดับบริหาร
2.บริหารงานสรรหาตัวแทนและกำกับคุณภาพตัวแทน
• นำเสนอและหาวิธีการในการเพิ่มและรักษาจำนวนตัวแทนให้สอดคล้องกับนโยบาย
• ประเมินและใหคำแนะนำการทางานใหกับทีมเพื่อใหบรรลุเป้าหมายการทางานและสอดคล้องกับเป้าหมาย
• พยายามลดปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่ม จำนวนฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารเสนอที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• กระตุ้นการให้ความรู้แกฝ่ายขายให้เข้าใจธุรกิจประกันชีวิตเพื่อรักษาอัตราความยั่งยืนของตัวแทน
3.บริหารคุณภาพตัวแทน
• นำเสนอนโยบายเพื่อเพิ่มจานวนค่าเฉลี่ยจำนวนรายต่อตัวแทนและค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อกรมธรรม์หรือเพิ่มผลผลิต
• กำกับการทำงานของทีมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• กระตุ้นความรู้ด้านประกันชีวิตให้ฝ่ายขายเข้าใจนโยบายการสร้างผลผลิตของบริษัท
4.บริหารจัดการจบประมาณและผลผลิตตามนโยบาย
• นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
• ควบคุมและกระตุ้น การทำงานของทีมประสานงานตัวแทนให้บรรลุตามเวลาและงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
• จัดทำงบประมาณในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• กำกับดูแลการนำงบประมาณไปจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.บริหารงานผลงานต่ออายุ
• นำเสนอแผนการเพิ่มและอนุรักษ์อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
• กำกับดูแลให้คำแนะนำหลักการทำงาน ให้กับทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ให้สอดคล้องกับนโยบาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 25 - 40 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6 อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ประสบการณ์บริหารฝ่ายขายตัวแทนประกันชีวิต อย่างน้อย 3 ปี
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดโดยพาหนะส่วนตัว
• มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดีและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

-

ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resources

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 10310


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 5 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
25 ถึง 40

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
119 ตำแหน่งงาน