บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานประกันภัยงานพิจารณาประกันภัย

ประกาศเมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์งานออกจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม และจดหมายชี้แจงการเรียกร้องค่าชดเชยสินไหมสุขภาพรายบุคคล
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานกำหนดออกจดหมายเพื่อชี้แจงการดำเนินการพิจารณาสินไหมสุขภาพ
3. ดำเนินการรับงานและคัดงานเรียกร้องค่าสินไหมที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายธุรการ, ลูกค้าและตัวแทน โดยแยกประเภทงานดังนี้
3.1งานพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยสินไหมสุขภาพรายบุคคล
3.2 งานรวบรวมเอกสารพิ่มเติม
3.3 งานทบทวนการพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้ซื้อความคุ้มครองไว้
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารการเคลม
4.3 วิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจจ่าย/ปฏิเสธ การเรียกร้องสินไหม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
5. ดำเนินงาน รับ-ส่ง แฟ็กซ์ และโทรศัพท์ยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสาร เคสปรึกษาภูมิภาค
6. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา
7. ตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้า เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ , ความไม่เข้าใจในการจ่ายสินไหม หรือข้อสงสัยในรายละเอียดกรมธรรม์ เป็นต้น
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมมูลต่างๆกับเพื่อนร่วมงานในการพิจาณาสินไหม ตลอดจนให้ความคิดเห็นเบื้องต้นในการเคลม รวมถึงเงื่อนไขต่างๆของสัญญาสุขภาพ
9. สามารถสลับตำแหน่งหน้าที่ในการปฎิบัติงานทำงานได้เต็มรูปแบบ และสามารถทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้สามารถมาปฎิบัติงานได้


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ด้านการเคลม/พิจารณาสินไหมอย่างน้อย 1 ปีขึ้น หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สามารถอยู่ล่วงเวลา
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพ

*** หากเคยทำงานบริษัทโบรกเกอร์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ***


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)

ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-274-9400 ต่อ 6182, 4415, 2406

Email: careercenter@muangthai.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
102 ตำแหน่งงาน