เจ้าหน้าที่ธุรการ - ทีมบริหารงานกลาง


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานธุรการ งานธุรการทั่วไป งานบริหารจัดการ

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกรมธรรม์ การจ่ายเงินและเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดจนจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้เอาประกัน เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับความสะดวกในการจ่ายเงินและรับเงินตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

1. ให้บริการด้านกรมธรรม์ เช่น การต่ออายุกรมธรรม์, การเวนคืนกรมธรรม์, การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์, การขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ โดยดำเนินการให้กับสำนักงานภูมิภาค 3 แห่ง และสาขาที่อยู่ในสายของ 3 ภูมิภาค และการขอกู้ตามสิทธิ์กรมธรรม์ ดำเนินการให้กับภูมิภาคในกรณีที่เกินวงเงินอนุมัติของภูมิภาค
2. ออกใบเตือนการชำระเบี้ยประกันรายปี, สะสมเงินเดือนและ PA ให้กับผู้เอาประกันและตัวแทน (2)
3. จัดส่งใบแจ้งการชำระเบื้ยประกันกลุ่มของผู้เอาประกันสะสมเงินเดือน (Non – APP) รวบรวมและจัดส่งหนังสือยินยอมหักชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคารในระบบ APP, CCP
4. ออกหนังสือแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ เช่น จดหมายแจ้งรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์, จดหมายแจ้งการขยายเวลา-รับเงินสำเร็จ ฯลฯ
5. ดูแลการเก็บเงินต่างๆ จากผู้เอาประกันที่ไม่มีตัวแทนประกันภัยดูแล เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท (พนักงานเก็บเงินเบี้ยประกันต่ออายุ)
6. บันทึกรายละเอียดไปรษณีย์ตีกลับ (Bad Address) และติดตาม แก้ไขที่อยู่ผู้เอาประกันให้ถูกต้อง
7. รวบรวมกรมธรรม์ใหม่เพื่อชำระค่าอากรแสตมป์ให้กับกรมสรรพากร
8. โอนเงินค่าใช้จ่าย (เงินเคลม, เงินกู้, ค่าขอประวัติ, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าอากรแสตมป์) คืนกลับ FPO ภูมิภาคหาดใหญ่, เชียงใหม่, ขอนแก่น และสาขา Online Plus
9. ติดตามเช็คค้างจ่าย , เช็ครับรายได้ และ เช็คไปรษณีย์ตีกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้เอาประกันหรือดำเนินการคืนหนี้สินตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึกษา (Education):
ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Skills):
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต และเงื่อนไขต่างๆ
 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

-

ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resources

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 10310


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 12 กันยายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
23 ถึง 30

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
18 ตำแหน่งงาน