บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

Real Estate Management Marketing Coordinator

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานการตลาด

ประกาศเมื่อ: 27 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Real Estate Management Marketing Coordinator

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Real Estate Management Marketing Coordinator

Key Responsibilities:
สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) เพื่อประสานงาน ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริหารพื้นที่เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้เช่า
Job Description:
1. สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) และประสานงานกับตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
2. สรรหาและคัดเลือกฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) และประสานงานกับฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) ในการบริหารพื้นที่เช่า ประกอบด้วย
 การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า และพื้นที่ส่วนกลาง
 การดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคาร
 การรับและแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่
3. กรณีการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าเดิม - พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และประสานงานกับฝ่ายกฏหมายลงทุนเพื่อดำเนินการต่อสัญญาเช่า
4. จัดทำร่างงบประมาณรายได้ของโครงการ
5. ให้คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาวุโสน้อยกว่าในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานของทีม
ดำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่นอกเหนือจากงานอาคารสถานที่ เช่น งานสัญญาเช่า เป็นต้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Real Estate Management Marketing Coordinator

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
*ระดับการศึกษา (Education):
ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ทั้งหากจบด้านการตลาดและการจัดการจะเป็นประโยชน์มาก (Preferable)
*ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):
ประสบการณ์ ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Skills):
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวชักจูงใจสถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Real Estate Management Marketing Coordinator

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

Real Estate Management Marketing Coordinator บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Real Estate Management Marketing Coordinator

ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-274-9400 ต่อ 6182, 4415, 2406

Email: careercenter@muangthai.co.th