เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานบัญชี

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายงานประจำเดือนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และตามนโยบายการบัญชีของผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
2. ดูแลระบบ Related Party Information และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารสำคัญ สำหรับเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท
4. ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งของไทยและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้
5. แปลงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท และนำส่งบริษัทแม่อย่างถูกต้อง ทันเวลา
6. ตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารสำคัญ ตามประกาศคปภ. เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
- ประสบการณ์ด้านบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 - 5 ปี
- มีความรู้ทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งของไทยและระหว่างประเทศ
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการสื่อความ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน


สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

ประกาศเมื่อ: 16 กันยายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
18 ถึง 60

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
325 ตำแหน่งงาน