Real Estate Management Marketing Coordinator


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานการตลาด งานธุรการ งานบริหารจัดการ

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

Key Responsibilities:
สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) เพื่อประสานงาน ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริหารพื้นที่เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้เช่า
Job Description:
1. สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) และประสานงานกับตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
2. สรรหาและคัดเลือกฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) และประสานงานกับฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) ในการบริหารพื้นที่เช่า ประกอบด้วย
 การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า และพื้นที่ส่วนกลาง
 การดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคาร
 การรับและแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่
3. กรณีการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าเดิม - พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และประสานงานกับฝ่ายกฏหมายลงทุนเพื่อดำเนินการต่อสัญญาเช่า
4. จัดทำร่างงบประมาณรายได้ของโครงการ
5. ให้คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาวุโสน้อยกว่าในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานของทีม
ดำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่นอกเหนือจากงานอาคารสถานที่ เช่น งานสัญญาเช่า เป็นต้น

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
*ระดับการศึกษา (Education):
ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ทั้งหากจบด้านการตลาดและการจัดการจะเป็นประโยชน์มาก (Preferable)
*ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):
ประสบการณ์ ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Skills):
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวชักจูงใจสถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

Real Estate Management Marketing Coordinator บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
28 ถึง 35

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
663 ตำแหน่งงาน