บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

งานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

1.บริหารจัดการทีมงานดิจิตอล ,แก้ไขปัญหา ในการให้บริการหลังการขาย ผ่านช่องทาง Digital , non-voice ผ่าน VDO Call , Facebook Messenger, Line Chat (Chat Back) , Live Chat , E-mail ,click to call ,web to case รวมถึง ช่องทาง Social ต่าง ๆ ที่ให้บริการในอนาคต รวมถึง Support การให้บริการช่องทาง Voice (1766)
2.ให้คำแนะนำ, ปรึกษา, ติดตามงาน,ช่วยเหลือทีมงานในเรื่องที่มีความซับซ้อน และประสานงาน ให้แก่ลูกค้าแบบครบวงจร รวมถึงเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานด้านประกันชีวิต
3.วิเคราะห์และวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การทำงานให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร
4. ควบคุมตรวจสอบการให้การบริการของเจ้าหน้าที่ในทีม ให้มีความถูกต้องและได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและเกิด Engagement กับองค์กรอย่างยั่งยืน
5. ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการรับเรื่องและประสานงานให้แก่ลูกค้า กับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์จัดทำอัตรากำลังคนในแต่ละวันเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละวันให้เหมาะสม
7. วางแผนจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง
• ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• ประสบการณ์ด้านงาน call center ในธุรกิจประกันชีวิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
• ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางด้าน Social ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีความรู้ความชำนาญด้านข้อมูลการประกันชีวิตฯ
• มีความชำนาญและทักษะการให้บริการตอบข้อมูลผ่าน Social
• สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในทีมงานได้
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ ชัดเจน
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
• มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
• มีทักษะในการวิเคราะห์วิเคราะห์ แนะนำ การประสานงาน วางแผน การทำงานได้ดี
• มีภาวะความเป็นผู้นำ ตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหาได้ดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมบริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-274-9400 ต่อ 6182, 4415, 2406

Email: careercenter@muangthai.co.th