บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่

ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 30 มีนาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

1. ทำความเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของฝ่ายและสายงาน เพื่อนำมาริเริ่มโครงการต่างๆ ของฝ่ายรับชำระเงิน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสายงานและบริษัท
2. เป็นตัวแทนของฝ่ายรับชำระเงินในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การพัฒนากระบวนการ (Process Improvement) และการลดต้นทุน (Cost Optimization)
4. ติดตามผลลัพธ์ของกระบวนการหลัก (Key business processes) ในโครงการต่างๆ ของฝ่ายรับชำระเงิน เพื่อให้มั่นใจความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และวิเคราะห์ผลต่างที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเพื่อหาข้อปรับปรุง
5. ประสานงาน ส่งเสริมและร่วมดำเนินการในโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรับชำระเงิน
6. วางแผนพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายและสายงาน รวมทั้งดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการทดสอบการทำงานของระบบ ตลอดจนการนำระบบขึ้นใช้งานและอบรมการใช้งานระบบจนแล้วเสร็จ
7. ติดตามให้ฝ่ายรับชำระเงินปฏิบัติตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกำกับภายนอก พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของภายใน และภายนอกบริษัท
8. ควบคุมการดำเนินงานและการเบิกใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายรับชำระเงิน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ระดับปริญญาตรี การเงิน บัญชี การจัดการ เศรษศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร และการประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
- มีความรู้ในเรื่องการบันทึกบัญชี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงาน-ทีมสนับสนุนงานรับชำระเงิน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
642 ตำแหน่งงาน