บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานเร่งรัดหนี้สิน

ประกาศเมื่อ: 28 มีนาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

1. ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน
2. ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่ายของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบ , ทำจ่ายค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน , ค่าใช้จ่ายขยายงานประจำเดือน ของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายให้เป็นไปตามหลักของกรมสรรพากร
4. ตรวจบัญชี และทำจ่ายเงินสะสม APP และ เงินสะสมตั้งฝาก 3% ของตัวแทนที่พ้นสภาพ
5. ตรวจบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตัวแทน และตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบ
6. ตรวจบัญชีลูกหนี้และติดตามหนี้คงค้าง จัดทำรายงานสรุปหนี้สินคงค้าง ประกอบการประชุมหนี้สินของคณะกรรมการติดตามหนี้สิน ประจำเดือน
7. ทำจ่ายเงินคืนผู้เอาประกัน เนื่องจากนำส่งเบี้ยประกันงวดแรกเกิน รวมถึงติดตามเช็คตั้งฝากที่ผู้เอาประกันยังไม่ขึ้นเงิน , ไปรษณีย์ตีกลับ
8. ตรวจเอกสารประกอบใบสั่งจ่าย , อำนาจอนุมัติ , สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร
9. ตอบคำถามฝ่ายขาย ในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์ การหักหนี้สินต่างๆ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-1 ปี
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและภาษี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
642 ตำแหน่งงาน