เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานขายงานสนับสนุนการขายงานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 28 มีนาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ประสานงานกับพันธมิตรของฝ่ายขายและบริหารกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานด้านการขายตามแผนการทำงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น แผนการกระตุ้นยอดขาย แผนการประสานงานขาย แผนการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้แทนขาย ตลอดจนการติดตามงานคงค้างและการสนับสนุนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการขาย

2. ติดตามยอดขายของฝ่ายขายและบริหารกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวิเคราะห์ยอดขายตามแผนงานที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทีมพิจารณาและกำหนดแนวทางการตลาดและการขายที่สามารถกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ตรวจเยี่ยมสาขา เพื่อติดตามการทำงานของผู้แทนขาย ตลอดจนรับทราบปัญหาในการทำงานขายของผู้แทนฝ่ายขายและบริหารกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนขายของพันธมิตร

4. สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขาย และประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

5. บริหารจัดการการฝึกอบรมผู้แทนขายของฝ่ายขายและบริหารกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานที่กำหนดคุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. การศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. ประสบการณ์ทำงานโดยตรงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3. ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม การประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความกระตือรือล้น
- มีความกล้าแสดงออก
- มีบุคลิกภาพดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จังหวัดอุดรธานี


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขายผ่านธนาคารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
642 ตำแหน่งงาน