บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่

ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานบริหารจัดการ

ประกาศเมื่อ: 26 มีนาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

• รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาต่างๆ ประกอบด้วย สัญญาเช่า และสัญญาบริหารตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) และผู้บริหารอาคาร/ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) และประสานงานกับฝ่ายกฏหมายลงทุนเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา
• ทำรายงานรับ/จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่, ค่าใช้จ่ายตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) และผู้บริหารอาคาร/ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการทั่วไป รวมถึงจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายของโครงการ
• จัดทำร่างรายงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารทีม สำหรับการประชุมคณะกรรมการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
• ดูแลบัญชีเงินมัดจำอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และทำรายงานบัญชีเงินมัดจำรวมถึงบัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ให้แก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี
• จัดทำ Real Estate Report รายการที่เกี่ยวข้องกับมาตราการบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำ Budget Report เพื่อให้เห็นภาพการเปรียบเทียบระหว่าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง งบประมาณที่ตั้งไว้ และผลต่างของค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ
• จัดทำ Budget ของแต่ละปี รวบรวมข้อมูลของบประมาณของแต่ละโปรเจค ลงข้อมูลต่าง ๆลงระบบ Budget Online
• สรุปยอด ค่าใช้จ่าย Fixed Asset ต่าง ๆ ของแต่ละโปรเจค และ ทำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบ
• ให้คำแนะนำ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และสอนงานแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาวุโสน้อยกว่าในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานของทีม


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากจบด้านการจัดการจะเป็นประโยชน์มาก (Preferable)
• มีประสบการณ์ ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล
การสื่อสาร การประสานงาน
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
• มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงและมีความละเอียดรอบคอบ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
676 ตำแหน่งงาน