บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุง/ช่างกล

ประกาศเมื่อ: 14 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

฿18,000-฿30,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

1.บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริษัท และห้องพักที่บริหาร
2.ควบคุมดูแล และตรวจงานของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
3.บำรุงรักษาแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค น้ำไฟ
4.ดูแลควบคุม การทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด
5.บริหารลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของห้องพัก
6.รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากผู้มาติดต่อ
7.ติดตามข้อมูล ผู้พักอาศัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
8.การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน ให้บริการ
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

ส่วนบริหารกำลังพล
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วัน-เวลารับสมัครงาน : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 09.30 น.-11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 น.- 16.30 น
96/27 หมู่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

http://www.homepro.co.th

job@homepro.co.th

โทร. 028321000 ต่อ 6015