บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุง/ช่างกล

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ช่างซ่อมบำรุง

฿13,500 -฿16,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ช่างซ่อมบำรุง

1.ดูแลบำรุงรักษาอุปรณ์ เครื่องจัรก อาคาร และงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในสาขาให้สามารถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ตรวจสอบอุปกณ์ เครื่องจักร อาคาร และงานระบบต่างๆ ตาม Check List และแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือนของสาขา โดยลงสมุดบันทึกประจำวัน ให้เรียบร้อย เช่น ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบระบายอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบดับเพลิง, ประปา, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ระบบแก๊ส LPG เป็นต้น
3.ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกรายการลงสมุดประวัติการซ่อมเครื่องจักร
4.ดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงาน เช่น ปรับอุณหภูมิที่พอเหมาะ ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ จัดทำตารางการเปิด - ปิดไฟให้เหมาะสมกับเวลาเปิด - ปิดสาขา การแยกสวิทช์ควบคุมแสงสว่าง เป็นต้น
5.จัดทำบันทึกประจำวัน และรายงานประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ บันทึกการซ่อม รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ข้มูลการซ่อมแซมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเช่า เอกสาร PO เป็นต้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ช่างซ่อมบำรุง

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-หากผ่านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ช่างซ่อมบำรุง

ส่วนบริหารกำลังพล
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วัน-เวลารับสมัครงาน : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 09.30 น.-11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 น.- 16.30 น
96/27 หมู่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

http://www.homepro.co.th

job@homepro.co.th

โทร. 028321000 ต่อ 6015

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน
เปิดรับสมัคร
105 ตำแหน่งงาน