บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

งานขาย

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก,ทำหน้าที่ตรวจนับ Stock Real time ให้ถูกต้องตามจำนวนสินค้าในแผนก, ทำหน้าที่หาข้อมูลของ Negative On hand เพื่อปรับปรุง Stock ให้ถูกต้อง, ทำหน้าที่ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายเกินกว่าที่กำหนดไว้, ปฏิบัติงานในพื้นที่ขายให้เป็นไปตามที่ Store Standard กำหนด , จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion รวมถึง Top Stock / End Cap / Riser เพื่อให้เป็นไปตาม Store Standard , ทำหน้าที่สั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องและเพียงพอต่อการขายโดยเฉพาะสินค้า Top Rank และสินค้า Promotion , ทำหน้าที่ดูแลป้ายราคาและป้ายต่าง ๆ ในแผนกให้ถูกต้องตามมาตรฐาน , ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้ารวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าในพื้นที่ขาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มี Service Mind สูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีจิตสำนึกเร่งด่วน Sense Urgency
- มีความรู้ด้านตัวสินค้า
- ผ่านงานด้านธุรกิจค้าปลีก หรือ Home center จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดนนทบุรี


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

ส่วนบริหารกำลังพล
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วัน-เวลารับสมัครงาน : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 09.30 น.-11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 น.- 16.30 น
96/27 หมู่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

http://www.homepro.co.th

job@homepro.co.th

โทร. 028321000 ต่อ 6015

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน
เปิดรับสมัคร
78 ตำแหน่งงาน