เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส

ข้อมูลติดต่อ
เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส

เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเอ2,เอ2/1,บี1,บี2 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กทม.10330

โทร: 0922750776

อีเมล์: hr@gec.co.th

เว็บไซด์: https://www.gec.co.th/

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเอ2,เอ2/1,บี1,บี2 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Java Developer (Web, Software) Agile team

เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส

1. พัฒนา หรือ Implement ระบบตาม Specification ที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามแผนที่กำหนด2. ทดสอบระบบ (Unit Test) และทำการ Fix ...

จำนวน: 10 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2562


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้