บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

ธุรกิจการเกษตร
สำนักงานใหญ่: บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด 732 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เปิดรับสมัคร: 8 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

-The management team at DAN-THAI EQUIPMENT welcomes you to our website. Here, we pride ourselves on providing the best solutions in material handling and airport equipment to match the needs of corporations and airports.

Simply put, we provide our clients with the leading technology from worldwide to improve their business. Whether this means forklifts for moving items, to advanced technology to detect objects on airport runways, our team can work with you to create solutions. Remember, we have solution for your every need!

รูปภาพ

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด 732 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

สถาปนิก ประจำสำนักงานภูเก็ต (Freelance / สัญญาจ้าง 1 ปี) New

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

Negotiable

1. ออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design)2. ออกแบบรายละเอียด (Design Development หรือ DD)3. ทำแบบก่อสร้าง (Construction Doc...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563


Software Engineer ประจำสำนักงานดอนเมือง New

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

Negotiable

มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ปรับาปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมของบริษัทฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563


วิศวกรไฟฟ้า New

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

Negotiable

ออกแบบควบคุมงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2563


หัวหน้าช่าง

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

Negotiable

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาของพนักงานในกะ การปฏิบัติทำงานบริเวณสายพานขาออก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2563


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้