บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
สำนักงานใหญ่: 537 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เปิดรับสมัคร: 108 ตำแหน่งงาน

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

537 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานขาย,Salesperson (ประจำสาขาหัวหมาก) New

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าประจำหน้าร้าน- ขายสินค้าเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2565


เจ้าหน้าที่ออกแบบจัดวางสินค้า,Visual Merchandiser New

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและจัดวางสินค้าในร้านแผนกเสื้อผ้า ,อุปกรณ์กีฬา ในห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ท...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2565


พนักงานทำความสะอาด, Cleaning Staff New

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2565


หัวหน้าจัดซื้อ,Purchasing Head New

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการ งานจัดซื้อ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบในโรงงาน ทั้งระบบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2565


แคชเชียร์,Cashier (สาขาสนามเทนนิสลาดกระบัง) New

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับชำระค่าสินค้า- ให้บริการลูกค้าประจำเคาน์เตอร์- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2565


กราฟิกดีไซน์อาวุโส ,Senior Graphic Design

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบสิ่งพิมพ์, Event , booth ขายหรือจัดแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า- ออกแบบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565


พนักงาน PC จัดรายการสาขาโรบินสัน-อยุธยา

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายเสื้อผ้ากีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2565


พนักงาน PC (ประจำสาขา ซีอาร์ซี อยุธยา)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายเสื้อผากีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2565


พนักงานขาย,Salesperson (ประจำสาขาปทุมวัน)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน้าร้านขายเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2565


ผู้จัดการฝ่ายอาคาร , Building Manager

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน บริหารจัดการงานภายในอาคาร- ดูแลควบคุม แผนกแม่บ้าน ,แผนกรักษาความปลอดภั...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2565


ธุรการ , Admin

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำรายงานค่าโทรศัพท์- จัดทำรายงานบิลค่าน้ำมัน - จัดเรียงบิล- ติดตามตรวจสอบย...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2565


เจ้าหน้าที่ธุรการ , Admin

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำใบแจ้งหนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2565


ธุรการประสานงานขาย

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้- ให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ (กรณีมีลูกค้ามาติดต่อขอซื้อ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2565


ผู้จัดการฝ่ายอาคาร , Building Manager

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน บริหารจัดการงานภายในอาคาร- ดูแลควบคุม แผนกแม่บ้าน ,แผนกรักษาความปลอดภั...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2565


กราฟิก ดีไซน์,Graphic Design

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบสิ่งพิมพ์, Event , booth ขายหรือจัดแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า- ออกแบบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2565


พนักงานตรวจนับสต๊อก,Stock Checking Staff

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจนับสต๊อกสินค้าฝากขายตามห้างสรรพสินค้า...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2565


ครูสอนฟิตเนส, Instructor (ประจำคลับฟิตเนส สาขาลาดกระบัง)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เทรนลูกค้า (PT)- แนะนำการใช้เครื่องออกำลังกาย- นำสอนคลาสต่างๆ สอนโยคะ , แอร์โ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 31 ตุลาคม 2565


พนักงานขาย,Salesperson (ประจำสาขาหัวหมาก)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าประจำหน้าร้าน- ขายสินค้าเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 ตุลาคม 2565


เลขาการผู้บริหาร,Executive Secretary

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านเอกสารที่ต้องเสนอให้ผู้บริการลงนาม- ดูแลตารางนัดหมาย การประชุมต่าง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 ตุลาคม 2565


เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส,Senior Marketing Officer

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนสื่อการตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์- งานประชาสัมพันธ์ (PR)- วางแผนสื่อกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 ตุลาคม 2565


เจ้าหน้าที่ออกแบบจัดวางสินค้า,Visual Merchandiser

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและจัดวางสินค้าในร้านแผนกเสื้อผ้า ,อุปกรณ์กีฬา ในห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ท...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 ตุลาคม 2565


พนักงานทำความสะอาด, Cleaning Staff

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 ตุลาคม 2565


แคชเชียร์,Cashier (สาขาสนามเทนนิสลาดกระบัง)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับชำระค่าสินค้า- ให้บริการลูกค้าประจำเคาน์เตอร์- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 ตุลาคม 2565


พนักงานขาย,Salesperson (ประจำสาขาปทุมวัน)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน้าร้านขายเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 ตุลาคม 2565


หัวหน้าจัดซื้อ,Purchasing Head

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการ งานจัดซื้อ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบในโรงงาน ทั้งระบบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 26 ตุลาคม 2565


พนักงานขาย(ประจำหน้าร้าน)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าประจำหน้าร้าน- ขายสินค้าเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 ตุลาคม 2565


Senior Marketing Officer

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนสื่อการตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์- งานประชาสัมพันธ์ (PR)- วางแผนสื่อกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 ตุลาคม 2565


เจ้าหน้าที่การตลาด , นักการตลาด

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนสื่อการตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์- งานประชาสัมพันธ์ (PR)- วางแผนสื่อกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 ตุลาคม 2565


Graphic Disign

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบแคตตาล็อก ,แผ่นพับ,โบว์ชัวร์,- ออกแแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ- ออกแบบป้าย- ถ่ายภ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 20 ตุลาคม 2565


Graphic Design & 3D

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพลกซ์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบสิ่งพิมพ์, Event , booth ขายหรือจัดแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า- ออกแบบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 ตุลาคม 2565


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้