บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

Service Quality Assurance Officer

งานควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตงานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 7 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

10 อัตรา

ประสบการณ์

1 ปี

ระดับงาน

หัวหน้างาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Service Quality Assurance Officer

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Service Quality Assurance Officer

 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Call Center เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
 • ให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำ Report ส่งให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • บันทึกข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของลูกค้า และนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน/ การให้บริการที่ดีขึ้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Service Quality Assurance Officer

 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เช่น Microsoft Office
 • มีทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดี ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Service & Product ของบริษัททั้งระบบ GSM advance และ One-2-Call! จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Service Quality Assurance Officer

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

อาคารพหลโยธินเพลส

414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครอารีย์ถนนสามเสนเขตพญาไทBTS อารีย์

Service Quality Assurance Officer บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
อาคารพหลโยธินเพลส
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7828952, 100.5461934


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สถานี BTS / BTS Station

BTS อารีย์ / Ari Station

สายรถประจำทาง / Bus routes

8 8ปอ 26 28ร 29 34 38ร 39 54 59 63 74 77 97 157ร 204 502 503 509 510 547ร A2


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Service Quality Assurance Officer

สมัครงานผ่านเว็บไซท์ https://recruit.ais.co.th/register

หลักฐานที่ใช้ในวันสัมภาษณ์

 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ 
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนา TOEIC (ถ้ามี)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ธุรกิจ
ธุรกิจบริการ‎
ขนาดองค์กร
555 คน
เปิดรับสมัคร
41 ตำแหน่งงาน