บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

การบัญชีบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

ประกาศเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน
- นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - บัญชีมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท
- จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงวด
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆของกิจการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริหารงานด้านต่างๆ
- จัดทำประมาณการกระแสเงินสด รวมทั้งวางแผนการใช้เงินสด รวมทั้งวางแผนการใช้เงินสดให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อทูลด้านภาษี
- จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน รายงานค่าเสื่อมราคา ต้นทุนที่มีการตัดค่าเสื่อมต่างๆ
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รัมอบหมาย
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีคู่ค้า
- จัดเตรียม - จัดเก็บเอกสารสัญญา การเปิดใช้บริการต่างๆของบริษัท เช่น ธนาคาร JobPost
- งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- เพศหญิงเท่านั้น อายุ 30 - 35
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบัญชีทั่วไปและการเงิน,บัญชีต้นทุน
- สามารถใช้โปรแกรม Express,Microsoft เช่น Word,Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร,การเงินและการธนาคาร
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน และมีวินัย
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

  • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • กองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัว
  • วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
  • เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
  • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 รามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!! บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 รามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

GPS: 13.7631958, 100.6493685


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

Airport Rail Link: ลงสถานีรามคำแหงแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์วินมาต่อ

สายรถเมล์ที่ผ่าน: 8 8ปอ 58ร 99ร 143 168 173ร 514 519


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) สำนักงานใหญ่รามคำแหง 60/4 บางกะปิ หัวหมาก กทม. แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 0899395771, 0814370111

recruit@1577.co.th

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
ขนาดองค์กร
666 คน
เปิดรับสมัคร
110 ตำแหน่งงาน