10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี
> > > 10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

By: Joblnw Team | 14 พฤษภาคม 2562 | 386 views | 8 shares


10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

การสมัครงานแต่ละครั้ง นอกจากผู้สมัครงานจะต้องมีความสามารถครบถ้วนแล้ว การรู้ว่าทักษะหรือคุณสมบัติอื่นๆ อะไรอีกบ้างที่นายจ้างต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคุณจะสามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวเขียนลงไปในเรซูเม่ แล้วใช้ใน การสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ในสังเวียนการสมัครงาน และทำให้คุณได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

ทักษะหรือความสามารถในการฟัง เขียน และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อการทำงานในทีมของคุณเอง หรือการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในองค์กร

2. การวิเคราะห์

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

3. การปรับตัว

เมื่ออยู่ในที่ใหม่ การทำตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่นั้นก็สำคัญมาก เพื่อไม่ให้เป็นภาระ หรือเป็นตัวปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงาน

4. ความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

คุณจำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำหรือการบริหารคน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีม การใช้คนให้ถูกงาน การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคล หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้า คุณก็ควรที่จะมีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว หรือเป็นไปได้ด้วยดี

5. การวางแผนและการจัดการ

ความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญ นายจ้างมองหาตรงนี้ ต่อให้ทำงานดีแต่ช้า ก็ไม่ทันกินนะ

6. มารยาททางสังคม

ประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ ความสามารถในการใส่ใจในบริบทรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการประพฤติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และรู้ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่ควรพูดหรือทำเพื่อให้กระทบกับผู้อื่น

7. การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล

ความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีความสมเหตุสมผล สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การทำงานส่วนตัวที่ผ่านมาเอามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

8. การทำงานเป็นทีม

ไม่ต้องพูดกันมากเรื่องนี้ เพราะว่าไม่มีใครทำงานคนเดียว ยกเว้นอยู่เกาะ คุณต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายในทีมอย่างเต็มที่ และสามารถตอบโจทย์เป้าหมายร่วมของทุกคนในทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลไปพร้อมๆ กันได้

9. การลำดับความสำคัญ

การลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานแต่ละชิ้น ว่าควรทำงานไหนก่อน งานไหนไว้ทีหลัง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากปัญหาเฉพาะหน้า

10. ความรู้เรื่องเทคโนโลยี

โลกเปลี่ยนไปแล้ว ใครที่ตามไม่ทันมีแต่จะล้าหลัง อาจจะโดนหุ่นยนต์ทำงานแทนได้นะครับ เราจะต้องปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ หมั่นหาความรู้เข้ามาใส่ตัวอยู่ตลอดเวลานะ

ติดตามสาระดีๆ ได้ที่นี่ joblnw.com

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


สมัครงาน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บมจ.สยามแม็คโคร เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัทเทพๆที่น่าทำงานด้วย

Tags: #งาน #สมัครงาน #หางาน

ฝากประวัติกับจ๊อบเทพ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซท์จ๊อบเทพวันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานเทพๆจากบริษัทชั้นนำได้เลย!