5 ตำแหน่งงานไอที ที่รับเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้เลย

5 ตำแหน่งงานไอที ที่รับเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้เลย

By: Joblnw Team | 30 สิงหาคม 2562 | 1222 views | 19 shares


สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่มาทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ และยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน ทางเว็บไซต์ joblnw อยากจะขอแนะนำตำแหน่งงานที่เด็กจบใหม่สามารถสมัครได้ และสิ่งที่ควรจะเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานให้นะครับ โดยตำแหน่งงานที่เหมาะกับนักศึกษาจบใหม่ทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ครับ

1) Programmer

สำหรับงานที่นักศึกษาที่จบทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ที่มีตำแหน่งงานรองรับมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงานสายโปรแกรมเมอร์ ซึ่งงานนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเขียนโปรแกรม ซึ่งตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์ที่สมัครได้นั้น จะเป็นตำแหน่ง junior programmer หรือ junior developer นะครับ โดยขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะสมัคร ว่าจะมีการทำแบบทดสอบก่อนรับเข้าทำงานหรือเปล่า โดยแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบนั้น ก็จะมีตั้งแต่ แบบทดสอบทางด้าน logic จนไปถึงแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่ง ของตำแหน่งที่สมัครงานไปนะครับ โดยงาน programmer ก็จะมีหลายภาษามากในปัจจุบัน โดยจะขอแบ่งลักษณะภาษาโปรแกรมมิ่งเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ครับ

1.1 Backend Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมทางด้านฝั่ง server เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเพื่อประมวลผลแล้วสร้างเป็น api เพื่อให้ทาง frontend หรือ mobile นำไปใช้งานต่อได้ ภาษาที่นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านทาง Backend Developer ควรจะรู้ก่อนจะสมัครงานตำแหน่งนี้ ก็จะมีภาษา PHP , Node , Go , Java , C# , Python , Ruby on Rails ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ครบทุกภาษานะครับ แต่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อจะสามารถทำแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่งที่สมัครได้ และควรจะมีความรู้ทางการเขียนภาษาเพื่อติดต่อฐานข้อมูลด้วยนะครับ

1.2 Frontend Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ซึ่งตำแหน่งงานนี้จะมีการทำแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่งในภาษา เช่น Angular , React , Vue , HTML ซึ่งก็ขึ้นอยู่ตำแหน่งงานที่รับนะครับ ว่าใช้ภาษาอะไรในการทำงาน

1.3 Mobile Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการมือถือนะครับ โดยขอแบ่งเป็นกลุ่มงานดังนี้

1.3.1 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะใช้ ภาษา Swift หรือ Objective-C

1.3.2 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ Android ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะใช้ ภาษา Kotlin หรือ Java

1.3.3 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งภาษาในกลุ่ม cross platform จะมีกันหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับ เช่น React Native, Xamarin , Flutter

งานโปรแกรมเมอร์ล่าสุดในระบบJunior Programmer(CRC Tower, All Seasons Place)

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ทักษะการเขียนโปรแกรม• C #, C # .net• Jquery• JAVA Script• Html• XML• XQuery (ไม่บังคับ)ทักษะการใช้ฐานข้อมูล• เซิร์ฟเวอร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 กรกฎาคม 2563


Junior Programmer(CRC Tower, All Seasons Place)

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ทักษะการเขียนโปรแกรม• C #, C # .net• Jquery• JAVA Script• Html• XML• XQuery (ไม่บังคับ)ทักษะการใช้ฐานข้อมูล• เซิร์ฟเวอร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2563


Java Programmer

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact)- วิเคราะห์ และการจ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2563

2) System Engineer / System Admin

งาน System Engineer และ System Admin ก็เป็นอีกงานที่รับนักศึกษาจบใหม่ทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ โดยลักษณะงานจะเป็นการดูแล server ขององค์กร ลงระบบปฎิบัติการของเครื่อง server และดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อให้ server สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งการมาทำงานในตำแหน่ง System Engineer จะต้องมีความรู้ทางด้านระบบปฎิบัติการ Linux หรือ Window Server ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใช้ระบบปฎิบัติการอะไรนะครับ

งานSystem Engineerล่าสุดในระบบ


System Analyst (แถวพหลโยธิน)

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Negotiable

1. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน(User)- วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2563System Analyst (แถวพหลโยธิน)

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Negotiable

1. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน(User)- วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มิถุนายน 2563


IT System Operation & Report - Department Manager

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

1.รับผิดชอบ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน Mobile Payment, SMS Download , SMS Broadcast , SMS Subscription , Frontend , Backend แล...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มิถุนายน 2563

3) Tester

งานด้าน Tester จะเป็นการงานที่เกี่ยวกับการทดสอบระบบที่ทางทีมโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมา ซึ่งตำแหน่งงานนี้ก็จะมีรับนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานอยู่เหมือนกัน โดยลักษณะงาน จะเป็นการทำเอกสารที่เรียกว่า test case เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมที่ทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นมีข้อผิดพลาดตรงไหน และทำการทดสอบโดยใช้เอกสาร test case เพื่อตรวจสอบว่า มีฟังก์ชั่นไหนทำงานถูกต้อง และฟังก์ชั่นไหนทำงานไม่ถูกต้องครับ

4) IT Support

อีกงานที่รับนักศึกษาจบใหม่ทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ก็คืองาน IT Support ซึ่งงาน IT Support จะเป็นงานลักษณะเกี่ยวกับการลงโปรแกรมหรือระบบปฎิบัติการให้กับพนักงานในบริษัท แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา รวมถึงการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย ซึ่งงานนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เบื้องต้นครับ

5) Sale Engineer

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ และอยากลองไปทำงานที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ server และ network ต่างๆ รวมไปจนถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตำแหน่งาน Sale Engineer ก็เป็นอีกงานนึงที่รับนักศึกษาที่จบทางไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ครับ โดยลักษณะงานของ Sale Engineer จะเป็นการไปติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า ทำใบเสนอราคา และปิดการขาย ถ้าใครที่ชอบงานพบปะลูกค้า และได้ใช้ความรู้ทางด้านไอที งานนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่น่าสนใจครับ

ตำแหน่งงานในขณะนี้ ยังไม่ถูกใจคุณ? ฝากประวัติของคุณเอาไว้กับจ๊อบเทพสิครับ วันดีคืนดีมีตำแหน่งงานที่คุณตั้งรับเอาไว้เข้ามาใหม่ล่ะก็ จ๊อบเทพจะแจ้งเตือนคุณทันที
ฝากประวัติฟรี

ตำแหน่งงานด้านบน ก็เป็นงานที่นักศึกษาทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้ครับ ซึ่งถ้านักศึกษาทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ที่กำลังหางานอยู่ สามารถ ฝากประวัติกับเว็บไซต์ joblnw ได้เลยครับ เพื่อให้ทางฝ่ายบุคคลที่กำลังหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับทางไอทีและคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาประวัติและเรียกสัมภาษณ์ได้ครับ

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทเทพๆที่น่าทำงานด้วย

Tags: #งาน #สมัครงาน #หางาน

ฝากประวัติกับจ๊อบเทพ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซท์จ๊อบเทพวันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานเทพๆจากบริษัทชั้นนำได้เลย!