5 ตำแหน่งงานไอที ที่รับเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้เลย

5 ตำแหน่งงานไอที ที่รับเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้เลย

By: Joblnw Team | 30 สิงหาคม 2562 | 6553 views | 98 shares


สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่มาทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ และยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน ทางเว็บไซต์ joblnw อยากจะขอแนะนำตำแหน่งงานที่เด็กจบใหม่สามารถสมัครได้ และสิ่งที่ควรจะเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานให้นะครับ โดยตำแหน่งงานที่เหมาะกับนักศึกษาจบใหม่ทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ครับ

1) Programmer

สำหรับงานที่นักศึกษาที่จบทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ที่มีตำแหน่งงานรองรับมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงานสายโปรแกรมเมอร์ ซึ่งงานนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเขียนโปรแกรม ซึ่งตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์ที่สมัครได้นั้น จะเป็นตำแหน่ง junior programmer หรือ junior developer นะครับ โดยขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะสมัคร ว่าจะมีการทำแบบทดสอบก่อนรับเข้าทำงานหรือเปล่า โดยแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบนั้น ก็จะมีตั้งแต่ แบบทดสอบทางด้าน logic จนไปถึงแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่ง ของตำแหน่งที่สมัครงานไปนะครับ โดยงาน programmer ก็จะมีหลายภาษามากในปัจจุบัน โดยจะขอแบ่งลักษณะภาษาโปรแกรมมิ่งเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ครับ

1.1 Backend Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมทางด้านฝั่ง server เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเพื่อประมวลผลแล้วสร้างเป็น api เพื่อให้ทาง frontend หรือ mobile นำไปใช้งานต่อได้ ภาษาที่นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านทาง Backend Developer ควรจะรู้ก่อนจะสมัครงานตำแหน่งนี้ ก็จะมีภาษา PHP , Node , Go , Java , C# , Python , Ruby on Rails ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ครบทุกภาษานะครับ แต่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อจะสามารถทำแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่งที่สมัครได้ และควรจะมีความรู้ทางการเขียนภาษาเพื่อติดต่อฐานข้อมูลด้วยนะครับ

1.2 Frontend Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ซึ่งตำแหน่งงานนี้จะมีการทำแบบทดสอบภาษาโปรแกรมมิ่งในภาษา เช่น Angular , React , Vue , HTML ซึ่งก็ขึ้นอยู่ตำแหน่งงานที่รับนะครับ ว่าใช้ภาษาอะไรในการทำงาน

1.3 Mobile Developer ตำแหน่งงานนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการมือถือนะครับ โดยขอแบ่งเป็นกลุ่มงานดังนี้

1.3.1 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะใช้ ภาษา Swift หรือ Objective-C

1.3.2 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ Android ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะใช้ ภาษา Kotlin หรือ Java

1.3.3 ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งภาษาในกลุ่ม cross platform จะมีกันหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับ เช่น React Native, Xamarin , Flutter

งานโปรแกรมเมอร์ล่าสุดในระบบ


Junior Programmer / Junior Developer ทุกภาษา ประสบการณ์ 1-3 ปี

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรมภาษา LIMS- ดูแล Support USER ของ LAB SGS พระรามสาม- เป็นพนักงาน...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 15 ตุลาคม 2564


Programmer/ Web Application Programmer (Urgently Required)

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษา Java , C# เขียน Web Application...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 ตุลาคม 2564


Programmer /Senior Programmer (สาขาพระราม 3)

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียน/พัฒนา และแก้ไขโปรแกรม บน Internet/Web และ Client...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 ตุลาคม 2564


Java Developer

บริษัท ที.ดี. ซอฟต์แวร์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Java Programmer / DeveloperEmployee type: Contract (min. 6 -12 months) renewalQ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 ตุลาคม 2564

2) System Engineer / System Admin

งาน System Engineer และ System Admin ก็เป็นอีกงานที่รับนักศึกษาจบใหม่ทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ โดยลักษณะงานจะเป็นการดูแล server ขององค์กร ลงระบบปฎิบัติการของเครื่อง server และดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อให้ server สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งการมาทำงานในตำแหน่ง System Engineer จะต้องมีความรู้ทางด้านระบบปฎิบัติการ Linux หรือ Window Server ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใช้ระบบปฎิบัติการอะไรนะครับ

งานSystem Engineerล่าสุดในระบบ


System Engineer

บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ Telephony : Infrastructure1. การติดตั้งระบบโทรศัพท์และ ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 ตุลาคม 2564


System Analyst

บริษัท ที.ดี. ซอฟต์แวร์ จำกัด

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ System Analyst Employee condition: 1 year contract with renewalQuantity: 10 Pos...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 9 ตุลาคม 2564


System Analyst (SA)

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ ✅รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล Web-based Application & Mo...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 6 ตุลาคม 2564


นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SRS (Soft...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 5 ตุลาคม 2564

3) Tester

งานด้าน Tester จะเป็นการงานที่เกี่ยวกับการทดสอบระบบที่ทางทีมโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมา ซึ่งตำแหน่งงานนี้ก็จะมีรับนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานอยู่เหมือนกัน โดยลักษณะงาน จะเป็นการทำเอกสารที่เรียกว่า test case เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมที่ทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นมีข้อผิดพลาดตรงไหน และทำการทดสอบโดยใช้เอกสาร test case เพื่อตรวจสอบว่า มีฟังก์ชั่นไหนทำงานถูกต้อง และฟังก์ชั่นไหนทำงานไม่ถูกต้องครับ

4) IT Support

อีกงานที่รับนักศึกษาจบใหม่ทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ก็คืองาน IT Support ซึ่งงาน IT Support จะเป็นงานลักษณะเกี่ยวกับการลงโปรแกรมหรือระบบปฎิบัติการให้กับพนักงานในบริษัท แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา รวมถึงการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย ซึ่งงานนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เบื้องต้นครับ

5) Sale Engineer

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ และอยากลองไปทำงานที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ server และ network ต่างๆ รวมไปจนถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตำแหน่งาน Sale Engineer ก็เป็นอีกงานนึงที่รับนักศึกษาที่จบทางไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ครับ โดยลักษณะงานของ Sale Engineer จะเป็นการไปติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า ทำใบเสนอราคา และปิดการขาย ถ้าใครที่ชอบงานพบปะลูกค้า และได้ใช้ความรู้ทางด้านไอที งานนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่น่าสนใจครับ

ตำแหน่งงานในขณะนี้ ยังไม่ถูกใจคุณ? ฝากประวัติของคุณเอาไว้กับจ๊อบเทพสิครับ วันดีคืนดีมีตำแหน่งงานที่คุณตั้งรับเอาไว้เข้ามาใหม่ล่ะก็ จ๊อบเทพจะแจ้งเตือนคุณทันที
ฝากประวัติฟรี

ตำแหน่งงานด้านบน ก็เป็นงานที่นักศึกษาทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้ครับ ซึ่งถ้านักศึกษาทางสายไอทีและคอมพิวเตอร์ที่กำลังหางานอยู่ สามารถ ฝากประวัติกับเว็บไซต์ joblnw ได้เลยครับ เพื่อให้ทางฝ่ายบุคคลที่กำลังหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับทางไอทีและคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาประวัติและเรียกสัมภาษณ์ได้ครับ

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทเทพๆที่น่าทำงานด้วย

Tags: #งาน #สมัครงาน #หางาน

ฝากประวัติกับจ๊อบเทพ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซท์จ๊อบเทพวันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานเทพๆจากบริษัทชั้นนำได้เลย!