อัตราค่าโฆษณา Joblnw.com

ขนาด รายสัปดาห์
+ vat 7%
รายเดือน
+ vat 7%
แบนเนอร์ 1 และ 2ขนาด 320 x 270 Please contact us Please contact us
แบนเนอร์ 3ขนาด 500 x 270 Please contact us Please contact us
แบนเนอร์ 4ขนาด 270 x 90 Please contact us Please contact us