งานเทพๆ หาง่ายกว่าที่คิดเยอะ!

สร้างประวัติบนเว็บ Joblnw.com วันนี้ แล้วรอบริษัทเทพๆนับสิบรายนัดสัมภาษณ์งานได้เลย

แสดงงานใหม่หน้า 22/58

Supervisor เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครประกันและตรวจสอบคุณภาพการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

-บริหาร รายชื่อลูกค้า ในการยืนยันการสมัครพร้อมการจัดส่งกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์- กำหนดเป้าหมายและแผนงานในส่วนงาน...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


Online marketing supervisor

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

ลักษณะงาน-รับผิดชอบกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด(Online media plan)-วิเคราะห์ customer insi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


Product Graphic สัญญาจ้าง 3 เดือน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1.รับหน้าที่ตัด ตกแต่ง (Die-cut ,re-touch) สินค้าให้สวยงาม คมชัด เพื่อส่งเสริมการขายทั้ง On-line และ Store catalog 2.สร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


พนักงานตรวจรับสินค้า (Staff1 - Admin G/R)

บมจ.สยามแม็คโคร

Negotiable

จัดทำและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า การคืนสินค้า การ Punch รับสินค้าและใบกำกับภาษี รวบรวมเอกสาร ณ สิ้นวัน...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร- เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม- สรุปประเมินผลความพ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา อ้อมใหญ่ อ้อมน้อย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Negotiable

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ตรวจสอบประวัติลูกค้า...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


Marketing manager (Online & TV)

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

Primary responsibilities:-Developing and Creating 360 degree of marketing plan, advertisement, campaign, promotion and ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา จังหวัดลพบุรีประจำพื้นที่ ลำนารายณ์ พัฒนานิคม บ้านหมี่ โคลกสำโรง อำเภอเมืองลพบุรี

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Negotiable

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ให้บริการลูกค้า รับช...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


พนักงานบริการส่งสินค้า (สาขารังสิต)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติงานจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดนัด ในแต่ละวัน- ปฏิบัติงานงาน Post Good Issue ประจำวัน ได้บรรลุเป้าหมา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


วิศวกรเครื่องยนต์ ให้บริการข้อมูลต่างๆและดูแลศูนย์บริการสมุทรสาคร (Service advisor)

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จองคิวให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางศูนย์ ต้อนรับลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในศูนย์...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


พนักงานการขาย ประจำสาขาพัทยาเหนือ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

฿10,500-฿14,500

-เชียร์ขายสินค้า -ดูแลแผนกที่ตนรับผิดชอบ-ดูแลพื้นที่ขาย...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


Sales Executive // ดูแลภาคกลาง และภาคอีสาน

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

- ดูแลลูกค้าประจำภาคกลาง และภาคอีสาน- มีฐานลูกค้าเดิมให้อยู่แล้ว และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม- เข้าออฟฟิตในช่วงปลายเดือนและ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

- รับชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร- จัดทำหนังสือแจ้งสาขาและผู้เอาประกัน ติดตามรายการที่ไม่ครบถ้วน- จัดทำบันทึกคืน...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

฿13,500-฿16,000

1.ดูแลบำรุงรักษาอุปรณ์ เครื่องจัรก อาคาร และงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในสาขาให้สามารถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ2.ตรวจสอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


ช่างเชื่อม-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี อุดรธานี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

• จัดทำงานเชื่อม/เหล็ก ที่เกี่ยวข้องของป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง อุปกรณ์งานเหล็ก ตกแต่งสถานที่ • ตรวจเช็คอุปกรณ์งานเหล็ก ให้พร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาราชวัตร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Negotiable

- การชำระค่างวดของสาขา- ออกใบเสร็จให้ลูกค้า- รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


Marketing Officer ประจำอาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

-ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ -จัดกิจกรรมทางการตลาด ส...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำ Shop สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

- ควบคุมสต๊อกสินค้า ดูแลการนำค้าเข้าและนำจ่ายสินค้าออกตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อและมารับสินค้าภายใน Shop (เป็นงานอยู...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

→ วางแผนการขนส่งขวดใหม่ กระบะและถาดกระดาษ รวมถึงการประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง→ วางแผนการขนส่งขวดเก่า ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


แคชเชียร์ประจำ ศูนย์อาหาร Food street สาขาคลองเตย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

แคชเชียร์ศูนย์อาหารแลกการ์ดนับเงิน ทอนเงินในศูนย์อาหารติดต่อ คุณสุวัจน์ มีจันโทโทร. 02-7839155...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


Telesales ประจำออฟฟิศ ซอยเพชรบุรี 35 มีฐานลูกค้าให้ รายได้ดี 20,000 ขึ้นไป/เดือน เป็นงานประจำออฟฟิศ โทรคุยรักษาความสัมพันธ์ ฐานลูกค้าเก่า

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

- โทรหาลูกค้าจากฐานลูกค้าเก่าที่เคยโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท- รักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเก่า อัพเดทโปรโมชั...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


C#/ Java Programmer

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Responsibilities• Gathering user requirement with team software development and managing software development team. (fo...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


พนักงานแคชเชียร์ (สาขาแจ้งวัฒนะ)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

฿12,500

ชำระเงินสดและบัตรเครดิตผ่านเครื่องแคชเชียร์...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-สมุทรสาคร ราชบุรี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

- กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขาซอยสวนผัก (ตลิ่งชัน)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- บริหารทีมขายของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย- บร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนายหน้าประกันภัย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Negotiable

รับแจ้งทำประกันภัย/ เช็คเบี้ยประกันภัย/ ติดต่อประสานงานกับสาขา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


ช่างไฟฟ้า - อีเว้นท์ -สายธุรกิจเบียร์-อุดรธานี ชลบุรี กรุงเทพฯ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

• จัดทำป้ายไฟฟ้า ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ • ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง แสง สีให้พร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


Call center บริการลูกค้า (ไม่ใช่งานขาย) ประจำอาคาร สาธรธานี 1

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )

- รับสายให้บริการลูกค้าในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์- รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า- อื่นๆตาม...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


พนักงานขาย ประจำสาขารังสิต

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก,ทำหน้าที่ตรวจนับ Stock Real time ให้ถูกต้องตามจำนวนสินค้าในแผนก, ทำหน้าที...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่ขาย - ออนเทรด / FSR-สายธุรกิจเบียร์-วัฒนา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี กระบี่ ลำปาง ภูเก็ต

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Negotiable

• เข้าเยี่ยมร้านค้าออนเทรดเพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้ มีสินค้าของบริษัทจำหน่...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2562

สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทยูนิโคล่ ไทยแลนด์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัทจ๊อบเทพจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัครงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัทเทพๆที่น่าทำงานด้วย